LECCIÓN VIII

PÁGINAS 56 y 57, PÁRRAFO 100.

I. Griego al castellano
1. Sus discípulos conocen su Reino y están conduciendo a sus hermanos para adentro del mismo. 2. Enseño a mis hermanos y les cuento una parábola. 3. El Señor me conduce a sus discípulos. 4. Por causa de mi Ud. ve la muerte, pero digo palabras malas a Uds. 5. Por conducto de ti Dios trae los fieles dentro de su Reino, y por medio de ellos trae a otros. 6. Por causa de nosotros el Señor permanece en el mundo. 7. Soy esclavo pero eres apóstol. 8. Bueno es el Señor y Uds. son buenos. 9. Uds. son discípulos del Señor y hermanos de sus apóstoles. 10. El apóstol es fiel, pero sus esclavos son malos. 11. La iglesia es fiel, y la vemos. 12. Te vemos y te contamos una parábola. 13. Somos esclavos, pero enseñamos a esclavos. 14. Nuestros esclavos nos ven, y les enseñamos. 15. Mi hermano toma hermosas dádivas de Uds. y  me las envía para sus esclavos. 16. Conocemos el camino y por eso los llevamos dentro de nuestra casa. 17. Con nuestros hermanos vemos a los discípulos de nuestro Señor. 18. Después de los días malos vemos el Reino de nuestro Señor. 19. Le ves a él con nosotros. 20. Estamos con Uds. en sus casas.

II. Castellano al griego
1.      οἱ δοῦλοι ὑμῶν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ κύριού εἰσιν.
2.      ὁ οἶκός μου ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν.
3.      ὁ προφήτης γινώσκει τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ φέρει αὐτοὺς εἰς τοὺς οἴκους αὐθτοῦ.
4.      διὰ τοῦ λόγου μου ἔχετε δόξαν.
5.      διὰ τὰ τέκνα ἠμῶν βλέπετε κακὰς ἠμέρας.
6.      ἐν ταῖς ἡμέραις ἠμῶν ὁ κόσμος κακός ἐστιν.
7.      ὁ θεὸς γινώσκει τᾶς ψυχὰς ἡμῶν καὶ φέρει αὐτὰς ἐκ τοῦ θανάτου ἐστίν.
8.      ὑμεῖς οἱ υἱοὶ ἡμῶν ἐστε καὶ ἡμεῖς οἱ μαθηταὶ ὑμῶν ἐσμεν.
9.      ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ ἐσμεν μετὰ τῶν πιστῶν μαθητῶν σου.
10.   λέγομεν παραβολὴν σοι, σὺ δὲ λέγεις ἄλλον λόγον ἡμῖν.
11.   ἡ ὁδὸς κακή  ἐστιν, ἡμεῖς δὲ ἄγομεν τὰ τέκνα ἐν αὐτῇ.
12.   ὁ ἀδελφός μου λαμβάνει δῶρα ἀπὸ σοῦ, ὑμεῖς δὲ γράφετε κακὸν λόγον αὐτῳ.
13.   ὁ οῖκός μου κακός ἐστιν, οἱ δὲ μαθηταί σου φέρουσι τὰ τέκνα ἐξ αὐτοῦ.
14.   οἱ μαθηταί μου ἄγουσι τοὺς ἀδεφοὺς αὐτῶν πρός με.
15.   Βλέπω καὶ γινώσκω τοὺς υἱούς μου καὶ ἄγω αὐτοὺς πρὸς τὸν κύριον μου.
16.   ὁ θεὸσ γινώσκει τὴν ἐκκλησίαν αὐτοῦ καὶ ἄγει αὑτὴν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ.
17.   αἱ ἐντολαί σου ἀγαθαὶ καὶ δικαιαί εἰσι, καὶ ἄγουσιν ἡμᾶς εἰς τὴν ζωήν.
18.   ὁ κύριος ἡμῶν πέμπει τοὺς ἀποστόλους αὐτοῦ πρός με.
19.   ἡμεῖς πέμπομεν τοὺς δούλους ἡμῶν εἰς τὸν οἶκον ὑμῶν δὲ λαμβάνετε τᾶ δῶρα ἡμῶν ἀφ’ ἡμῶν.
20.  ὑμεῖς ἐστε ἀγαθοί, οἱ δὲ μαθηταὶ ὑμῶν εἰσι κακοί.


Respuestas a
Griego del Nuevo Testamento
www.iglesiareformada.com