Euskal (Vasco)

ABC, edo KRISTINOEN INSTRUKTIONEA Joanes Leizarraga
http://klasikoak.armiarma.com/idazlanak/L/LeizarragaAbc.htm

IESUS KRIST GURE IAUNAREN TESTAMENTU BERRIA Joanes Leizarraga
http://klasikoak.armiarma.com/idazlanak/L/LeizarragaTesta001.htm

TESTAMENTU BERRIA Joanes Leizarraga

OTHOITZA EKLESIASTIKOEN FORMA Joanes Leizarraga
http://klasikoak.armiarma.com/idazlanak/L/LeizarragaForma.htm

La traduction de la Bible au Pays Basque. Aperçu historique - Jesus M. Zabaleta

JOANES LEIZARRAGA VIDA Y OBRA

              EL EJEMPLAR REGIO DE UN LIBRO REAL
                    Fernando Pérez Ollo

             GURE TESTAMENTU BERRIAREN AURRETIKO ZAHARRAK
                    Xabier Kintana

             JOANES LEIZARRAGA: VIDA Y OBRA
                    Henrike Knörr

             LA RÉFORME: UN HUMANISME
                   Txomin Peillen Karrikaburu
www.iglesiareformada.com
Biblioteca